İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 

Tez No

Öğrencinin Adı Soyadı       

Yıl

Tez Adı

Danışman

446482

HALİL İBRAHİM ABAMA

2016

Kilis ili içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının tespiti, temini ve alternatif su kaynaklarının araştırılmasıDetermination, supply and investigation of alternative resources for drinking water, domestic consumption and industrial water demands in Kilis

YRD. DOÇ. DR. YUNUS ÖZTÜRK

519431

MAHMUT AYTEKİN

2018

Sepiyolit içeren çimento esaslı bağlayıcılarla üretilen harçların işlenebilirlik, dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin araştırılması

Research of the workability, strength and durability properties of mortars produced by cement based binders containing sepiolite

DR. ÖĞR. ÜYESİ HADAAN PEHLİVAN

 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

Tez No

Öğrencinin Adı Soyadı       

Yıl

Tez Adı

Danışman

415362

ÖZGE ÇİÇEK

2015

Fen bilgisi öğretmen adaylarının asit-baz konusuna yönelik ilgi ve öz-yeterlik algı düzeylerinin incelenmesi
The investigation of science teacher candidates' interest and self efficacy perception levels toward acid-base topic

YRD. DOÇ. DR. NAİL İLHAN

481860

MELEK KİŞİN

2017

Öğretmen ve öğretmen adaylarının fen değerlendirmede inanç ve uygulama düzeylerinin incelenmesi
Investigation of teachers' and teacher candi̇dates' science assessment beliefs and practices

YRD. DOÇ. DR. NAİL İLHAN

519814

RABİA ACEMİOĞLU

2018

Fen bilgisi öğretmen adaylarının sağlıklı beslenme konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi
Investigation of knowledge, attitudes and behaviors of preservice science teachers on healthy nutrition

DR. ÖĞR. ÜYESİ YAKUP DOĞAN

520281

SEMİH DADÜK

2018

8. sınıf Fen Bilimleri Dersi 'maddenin halleri ve ısı' ünitesinin yaratıcı drama yöntemiyle öğretimi
Teaching 'states of matter and heat' unit in the 8th grade science course through creative drama method

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜLYA DEDE

528366

GAMZE YAPICI

2018

Bağlam temelli kavram karikatürlerinin asit-baz konusunun öğretiminde etkililiğinin incelenmesi
An investigation of effectiveness of context based concept cartoons in teaching acid-base subject

DOÇ. DR. METİN AÇIKYILDIZ

531961

DİLAN GÜNGÖRDÜ

2018

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin atom modelleri konusuna yönelik başarı ve tutumlarına etkisi
The effect of augmented realıty applıcatıons of atom models on secondary school students' achıevement and attıtude

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEL ABİDİN YILMAZ

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 

Tez No

Öğrencinin Adı Soyadı       

Yıl

Tez Adı

Danışman

516343

GÖKHAN SERTBAŞ

2017

Bacillus spp. suşlarından ksilanaz enziminin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu
Partial purification and characterization of xylanase enzyme from Bacillus spp. strains

YRD. DOÇ. DR. H. Aysun MERCİMEK TAKCI

 

BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 

Tez No

Öğrencinin Adı Soyadı       

Yıl

Tez Adı

Danışman

415352

JALE YÜKSEL

2015

Kilis ili sebze üretim alanlarında poleroviruslerin yaygınlık durumunun araştırılması
Investigation polerovirus prevalence in vegetable production field in Kilis

YRD. DOÇ. DR. BEKİR BÜLENT ARPACI

415359

GÜLENDAM DİLARA TÜRKTUNÇ

2015

Farklı gelişim dönemlerindeki biber bitkilerinde tütün yanıklık virüsünün yoğunluğunun araştırılması
Investigation of tobacco virus multiplication at different developmental stages in pepper

YRD. DOÇ. DR. BEKİR BÜLENT ARPACI

446481

GÜLTEN KORKMAZ

2016

Farklı konakçı bitkilerin küsküt (Cuscuta monogyna Vahl.)'ün fenolik içerik, antioksidan aktivitesi ve mineral madde içeriğine etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of phenolics content, antioxidant activity and mineral concentrations of cuscuta (Cuscuta monogyna Vahl) on different host plants

PROF. DR. NAZIM ŞEKEROĞLU

481859

ALAİTTİN APALAK

2017

Bazı biber genotiplerinin PVYV (pepper vein yellows virus)'ye tepkilerinin belirlenmesi
Determination of some pepper genotypes response to PVYV (pepper vein yellows virus)

YRD. DOÇ. DR. BEKİR BÜLENT ARPACI

 

 

 

 

Son Güncelleme: 2019-05-31 15:40:57
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020