İç Kontrol Faaliyetleri

İç Kontrol

1-Kontrol Ortamı Standartları

        -İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

        -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

        -Misyon-Vizyon

        -Teşkilat Yapısı

        -Hassas Görevler

        -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliği ve Performans Değerlendirme

        -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devir Formu

2- Risk Değerlendirme

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

        -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

        -Kurum Risk Haritası

        -Risk Puan Tablosu

3- Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

       -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

       -Hizmet Envanteri

       -Hizmet Standartları

       -İş Akış Şemaları

KFS3-Görevlerin Ayrılığı

KFS4-Hiyerarşik kontroller

KFS5 Faaliyetlerin Sürekliliği

       -Görev Tanımları

       -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

       -Erişim-Yetki Taahhütnamesi

4- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

BİS1- Bilgi ve İletişim

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata Usulsüzlük ve yolsuzlukların Bildirilmesi

       -Personel Öneri Formu

       -Şikayet Dilekçesi

       -Tutanak

       -Çalışan Öneri Formu

Son Güncelleme: 2019-10-18 14:18:09
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019