İç Kontrol Faaliyetleri

İç Kontrol

1-Kontrol Ortamı Standartları

        -İç Kontrol Komisyonu

KOS1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

        -Etik Sözleşmesi

KOS2 - Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

        -Misyon-Vizyon

        -Teşkilat Yapısı

        -Hassas Görevler

        -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliği ve Performans Değerlendirme

        -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

         -Yetki Devir Formu

2- Risk Değerlendirme

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

        -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

        -Kurum Risk Haritası

        -Risk Puan Tablosu

3- Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

       -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

       -Hizmet Envanteri

       -Hizmet Standartları

       -İş Akış Şemaları

KFS3- Görevlerin Ayrılığı

       -Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

        -Hiyerarşik kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

         -Görev Tanımları

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim Yetki Taahhütnamesi

4- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

BİS1- Bilgi ve İletişim

        -Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata Usulsüzlük ve yolsuzlukların Bildirilmesi

       -Personel Öneri Formu

       -Şikayet Dilekçesi

       -Tutanak

       -Çalışan Öneri Formu

5- İzleme

İS1- İç Kontrolün Değerlendirilmesi

İS2- İç Denetim 

      -İç Kontrol Değerlendirme Formu

Son Güncelleme: 2019-12-03 09:44:28
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020