FİZİK ANABİLİM DALI

ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
ÖZKAN GÜLProf.Dr. Kani ARICI6-hydroxyquinoline (6HQ)Molekülünün ve Onun Bazı Bileşiklerinin Teorik ve Deneysel Titreşim Spektroskopisiyle İncelenmesi.
Mehmet Nedim YALÇIN
 Prof.Dr. Kani ARICI
Teorik ve Deneysel Titreşim Spektroskopisi Yardımıyla 2-Methly-8-Quinolinol Molekülünün İncelenmesi.
Serpil ERCAN
Doç.Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
Bakışımsız metemateryal levhadan yansıma ve iletim katsayılarının belirlenmesi.
Emine Nisa ÇAPANYrd.Doç.Dr. Rasim ÖZDEMİR
Dikey kavite yüzey ışımalı laser aygıtların (VCSEL) materyal parametrelerinin sıcaklık bağımlılığının teorik olarak araştırılması.

 

KİMYA ANABİLİM DALI

ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
Alkan KÖSEProf.Dr. Ahmet ÇAKIRLiken metobolite Usnik asitin bazı aminoasitler ve aminomorpholin ile Schiff bazıları türevleri ve metal komplekslerinin sentezi, antimutajenik ve Antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması.
Ayşe BAYTOK CANBAZOĞLUDoç.Dr. Halim AVCISularda Kurşunun Önderiştirilerek ICP-AES ile Tayini.
Sema ÇAKIYrd.Doç.Dr. Mehmet AKYÜZKilis karası meyvesi, çekirdeği, yapraklarının antioksidan özellikleri ve toplam fenol bileşik miktarının belirlenmesi.

 

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
Hakan KARAKUZULU
Yrd. Doç. Dr. Adem İMALI
Kilis Ekolojik Koşullarında Yetişen Sumak (Rhus coriaria L.) Meyvesini Farklı Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
Önder ÖZFİDAN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇETİNKAYA
Bazı zeytin çeşitlerinde biyoteknolojik optimizasyon olanaklarının araştırılması
Mehmet Arif NACAROĞLU
Kilis İli çevresinde üretimi yapılan sebzelere yönelik mikrobiyal kaynaklı kirliliklerin araştırılması ve dekontaminasyon olanaklarının belirlenmesi.
Bahadır ÖZTÜRKYrd.Doç.Dr. B. Bülent ARPACIGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hastalık yapan phytophthora capsici izolatlarının virüllensliklerinin belirlenmesi ve geliştirilen biber genetiklerinin dayanıklılık durumları.
Nilüfer BİLGİÇYrd. Doç. Dr. Hakan ÇETİNKAYAKadmiyumun bazı pistacia türlerinde fizyolojik etkilerinin incelenmesi.
Burcu ÖZTAŞ
Kilis kentsel arıtma çamurunun bazı sebzelerin gelişimi ve ağır metallerin alımı üzerine etkisi.
Sultan Özge ÇAPARYrd. Doç. Dr. Hakan ÇETİNKAYAHatay ve Mersin Kentsel Arıtma Çamurunun Narin Tavusotunun (Agrostis Tenuis) gelişimi ve ağır Metallerin Alımı Üzerine Etkisi
Esra KILIÇProf.Doç.Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Hatay ve Mersin Kentsel Arıtma Çamurunun Kamışsı Yumağın (Festuca arundinacae) gelişimi ve ağır Metallerin Alımı Üzerine Etkisi

 

MATEMATİK ANA BİLİM DALI

ADI SOYADIDANIŞMANTEZİN KONUSU
Emel KIRMIZI ÖZTÜRKYrd.Doç.Dr.İrfan DELİN-değerli neutrosophic kümeler üzerine karak verme metodları.

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ADI SOYADIDANIŞMANTEZİN KONUSU
Tacettin KOLERProf. Dr. Ömer Faruk FARSAKOĞLUGüç LED’lerin yarı iletken yapılarının ‘düşme’ (drooping) belirtkenlerine göre sınıflandırılması ve verimlilik değerlerinin belirlenmesi
Ali KÖRYrd.Doç.Dr. Yunus ÖZTÜRKGaziantep ili içme ve kullanma suyu ekonomik analizi.
Fatih Yılmaz ÖZDEMİRProf.Dr. Ö.Faruk FARSAKOĞLU1,2,5,10 Amper çıkışlı ve 12,24 DC volt giriş çalışan LED sürücülerinin ışık çıkış verimliliklerinin belirlenmesi.

 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ABD. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

ADI SOYADIDANIŞMAN

TEZ KONUSU

Son Güncelleme: 2017-11-22 11:17:26
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018