FİZİK ANABİLİM DALI

ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
ÖZKAN GÜL Doç.Dr. Kani ARICI6-hydroxyquinoline (6HQ)Molekülünün ve Onun Bazı Bileşiklerinin Teorik ve Deneysel Titreşim Spektroskopisiyle İncelenmesi.
Mehmet Nedim YALÇIN
 Doç.Dr. Kani ARICI
Teorik ve Deneysel Titreşim Spektroskopisi Yardımıyla 2-Methly-8-Quinolinol Molekülünün İncelenmesi.
Serpil ERCAN
Yrd. Doç.Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
Bakışımsız metemateryal levhadan yansıma ve iletim katsayılarının belirlenmesi.
MUSTAFA KIRŞANDoç.Dr. Abdurrahman ÇETİNKuvvetli Manyetik Alan ve Aharonov-Bohm Alaninin Grafiğinin Elektriksel Iletkenliğine Etkileri
AYŞE GÜNDOĞANDoç.Dr. Cumhur CANBAZOĞLUKilis İli Sularında Radon Gazı Ölçümü.
Emine Nisa ÇAPANDoç.Dr. MURAT ODUNCUOĞLUDikey kavite yüzey ışımalı laser aygıtların (VCSEL) materyal parametrelerinin sıcaklık bağımlılığının teorik olarak araştırılması.

 

KİMYA ANABİLİM DALI

ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
Alkan KÖSEProf.Dr. Ahmet ÇAKIRLiken metobolite Usnik asitin bazı aminoasitler ve aminomorpholin ile Schiff bazıları türevleri ve metal komplekslerinin sentezi, antimutajenik ve Antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması.
Ayşe BAYTOK CANBAZOĞLUYrd. Doç.Dr. Halim AVCISularda Kurşunun Önderiştirilerek ICP-AES ile Tayini.
Sema ÇAKIYrd.Doç.Dr. Mehmet AKYÜZKilis karası meyvesi, çekirdeği, yapraklarının antioksidan özellikleri ve toplam fenol bileşik miktarının belirlenmesi.
Gonca GÖKDEMİR
Prof. Dr. Ahmet ÇAKIRAntep fıstığı (P.vera L.)dış-yumuşak kabuklarının (ben kısmı) fitokimyasal bileşimi ve saflaştırılan sekonder metabolitlerin antitümör özelliklerinin araştırılması.

 

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
Hakan KARAKUZULU
Yrd. Doç. Dr. Faika YARALI
Kilis Ekolojik Koşullarında Yetişen Sumak (Rhus coriaria L.) Meyvesini Farklı Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
Önder ÖZFİDAN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇETİNKAYA
Bazı zeytin çeşitlerinde biyoteknolojik optimizasyon olanaklarının araştırılması
Mehmet Arif NACAROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Faika YARALI
Kilis İli çevresinde üretimi yapılan sebzelere yönelik mikrobiyal kaynaklı kirliliklerin araştırılması ve dekontaminasyon olanaklarının belirlenmesi.
Bahadır ÖZTÜRKYrd.Doç.Dr. B. Bülent ARPACIGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hastalık yapan phytophthora capsici izolatlarının virüllensliklerinin belirlenmesi ve geliştirilen biber genetiklerinin dayanıklılık durumları.
Nilifer BİLGİÇYrd. Doç. Dr. Hakan ÇETİNKAYAKadmiyumun bazı pistacia türlerinde fizyolojik etkilerinin incelenmesi.
Gülten KORKMAZProf. Dr. Nazım ŞEKEROĞLUFarklı konukçuklara göre küskütün (cuscuta sp.) fitokimyasal yapısının ve antioksidan aktivitesinin belirlenmesi.
Zehra AKTIProf. Dr. İsmet HASENEKOĞLUKilis yöresinde tıbbi öneme sahip makrofungusların belirlenmesi ve ekolojik özellikleri.
Samet ŞAHİNYrd.Doç.Dr. Adem İMALIKan kültüründe izole edilen Klebsiella spp. ve antibiyotik duyarlılıkların belirlenmesi.
Burcu ÖZTAŞDoç.Dr. İsmail GÜLKilis kentsel arıtma çamurunun bazı sebzelerin gelişimi ve ağır metallerin alımı üzerine etkisi.
Ayşe YAYLACIProf.Dr. İsmet HASENEKOĞLUKilis kentsel arıtma çamurunun bazı yeşil çim bitkilerinin gelişimi ve ağır metallerin alımı üzerine etkisi.
Gülfer ÇİMENProf.Dr. Nazım ŞEKEROĞLUFarklı yetiştirme ortamlarının bazı aramotik bitkilerin tarımsal ve teknolojik özellikleri üzerine etkisi.
Sultan Özge ÇAPARDoç.Dr. İsmail GÜLHatay ve Mersin Kentsel Arıtma Çamurunun Narin Tavusotunun (Agrostis Tenuis) gelişimi ve ağır Metallerin Alımı Üzerine Etkisi
Esra KILIÇDoç.Dr. İsmail GÜLHatay ve Mersin Kentsel Arıtma Çamurunun Kamışsı Yumağın (Festuca arundinacae) gelişimi ve ağır Metallerin Alımı Üzerine Etkisi

 

MATEMATİK ANA BİLİM DALI

ADI SOYADIDANIŞMANTEZİN KONUSU
Emel KIRMIZI ÖZTÜRKYrd.Doç.Dr.İrfan DELİN-değerli neutrosophic kümeler üzerine karak verme metodları.

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ADI SOYADIDANIŞMANTEZİN KONUSU
Tuğba BEGGİProf. Dr. Ömer Faruk FARSAKOĞLUGüç LED sistemlerinde ışık optimizasyonu yönünden yansıtıcı yüzeylerin elde edilmesi ve ışık verimlerinin belirlenmesi
Tacettin KOLERProf. Dr. Ömer Faruk FARSAKOĞLUGüç LED’lerin yarı iletken yapılarının ‘düşme’ (drooping) belirtkenlerine göre sınıflandırılması ve verimlilik değerlerinin belirlenmesi
Ali KÖRYrd.Doç.Dr. Yunus ÖZTÜRKGaziantep ili içme ve kullanma suyu ekonomik analizi.
Fatih Yılmaz ÖZDEMİRProf.Dr. Ö.Faruk FARSAKOĞLU1,2,5,10 Amper çıkışlı ve 12,24 DC volt giriş çalışan LED sürücülerinin ışık çıkış verimliliklerinin belirlenmesi.

 

İLKÖĞRETİM ABD. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

ADI SOYADIDANIŞMANTEZ KONUSU
Son Güncelleme: 2015-11-18 15:36:07
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017