ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
TEZ NO
BÖLÜMÜ
Melik Hilal BİLİR
Doç..Dr.Bilal ACEMİOĞLU

Yer Fıstığı Kabuğundan Üretilen Poliüretan Tipi Köpük ile Safranin ve Remazol Brillant Blue R'nin Adsorpsiyonunun İncelenmesi.

1
KİMYA
Sakine YELEKÇİ
Doç.Dr.Bilal ACEMİOĞLU
5
KİMYA
Yakup AKKOÇ
Prof.Dr.Bilal ACEMİOĞLU
6
KİMYA
Tuğrul DEVECİYrd.Doç.Dr.Halim AVCIGaziantep Şehir Atık Sularından Etkilenen Toprak ve Gıda Bitkilerinde Eser Element (Cu,Co,Mn ve Zn) ve Fe Konsantrasyonlarının ICP-MS ile Tayini2012/YLKİM/001KİMYA
Evrim BARANProf.Dr.Bilal ACEMİOĞLUTekli Ve İkili Sistemde Zeolit Yüzeyine Malachite Green Ve Rhodamine B’nin Adsorpsiyonunun Araştırılması2012/YLKİM/002KİMYA
Sevgi DAĞDELENProf.Dr.Bilal ACEMİOĞLU 

Remazol Brillant Blue R Boyasının Sulu Çözeltiden

Uzaklaştırılması İçin Zeytin Posasının (Pirina)

Adsorbent Olarak Kullanımının

Araştırılması
2012/YLKİM/003KİMYA
Sibel KOÇERProf.Dr.Ahmet ÇAKIRLiken Metaboliti Usnik Asitin Bazi Aril-Aminofenoller İle Schiff Bazlari Türevleri ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Antimutajenik ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştirilmasi.2012/YLKİM/004KİMYA
Çiğdem KÜÇÜKTÜRKMENYrd.Doç.Dr.Şemistan KARABUĞAKinazolin  Temelli Ruterıyum Komplekslerinin Sentezi ve Yapı aydılatılması bu komplekslerin Asimetrik Transfer Hidrojenasyon
2012/YLKİM/005KİMYA
Mehmet KOCAYrd.Doç.Dr.Şemistan KARABUĞA

 L-Prolinden Türetilmiş Kinazolinon Ve Kinazolin Temelli Organokatalizörlerin Sentezi Ve Enantioseçici Aldol Reaksiyonlarinda Kullanimi.

2012/YLKİM/006KİMYA
İbrahim Ethem ULUÇAYYrd.Doç.Dr.Serhan URUŞ Doğal Bileşikler Usnik Asit Ve Naringenin Silika-Jele Bağlanması Ve Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi: Katı Faz Ekstraksiyon Özellikleri Ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi2013/YLKİM/001KİMYA
Oğuzhan KOÇERProf.Dr.Bilal ACEMİOĞLUZeytin posası (Pirina) üzerine Malaşit Yeşili’nin sulu çözeltiden adsorpsiyonu.2013/YLKİM/002KİMYA
Leyla KULEProf. Dr. Bilal ACEMİOĞLUElma portakal kabuğu üzerine malaşit yeşili'nin sulu çözeltiden adsorpsiyonu.2014/YLKİM/002KİMYA
Mehmet ÇAVUŞOĞLUProf.Dr. Ahmet ÇAKIRVanilin 4- aminomorfolin schiff bazı türevi ve bazı metal komplekslerinin sentezi karakterizasyonu sitotoksik etkilerinin araştırılması.2014/YLKIM/003

KİMYA

Hüseyin YILMAZProf.Dr. Ahmet ÇAKIRBölgede Yetişen Bazı Bitki Türlerinin Doğal ve Sentetik Elyaflarının Boyanmasında Kullanım İmkanlarının Araştırılması2015/YLKIM/001KİMYA
Mehmet ÖNCELProf.Dr.Bilal ACEMİOĞLU

Zeytin Posası (Pirina) Üzerine Metil Viyoletin Sulu Çözeltiden Adsorpsiyonu

2015/YLKIM/002KİMYA
Gonca GÖKDEMİRProf.Dr. Ahmet ÇAKIRAntep Fıstığı (P. vera L.)Kuru Kırmızı Kabuğun (Perikarp) Fitokimyasal Bileşimi ve Saflaştırılan Sekonder Metebolitlerin Antitümör Özelliklerinin Araştırılması2016/YLKİM/001KİMYA
Ahmet KISAProf.Dr. Ahmet ÇAKIRZeytin yaprağı (Olea europaea L.) özütünün ve özütten saflaştırılan metabolitlerin insektisidal özellikleri ve Oreochromis niloticus balık türünün kan dokusunda iyon ve bazı biyokimyasal parametreleri üzerine etkileri10116386KİMYA
SERPİL PUSAT DENİZOĞLUProf.Dr.Bilal ACEMİOĞLUAg-TiO2 NANOTÜP KULLANARAK UV IŞIĞI ETKİSİYLE REAKTİF BOYAR MADDENİN FOTOKATALİTİK GİDERİMİNİN İNCELENMESİ10236072KİMYA
ADEM BALCIDoç. Dr. METİN AÇIKYILDIZAstrazon kırmızısı ve astrazon mavisinin ticari aktif karbon üzerine adsorpsiyonu ve adsorpsiyon prosesinin optimizasyonu10222150KİMYA

 

 

 

 

 

ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
TEZ NO
BÖLÜMÜ
Rasim ÖZDEMİR

Doç.Dr.İsmail Hakkı KARAHAN

Elektrodepolama elde edilen ZnFe alışım ince filmlerin elektriksel özdirenç özelliklerinin sezgisel yöntemler yardımıyla incelenmesi

3
FİZİK
Müzeyyen ÇİLOĞULLARI
Yrd.Doç.Dr.Abdurahman ÇETİN
2011/YLFİZ/001
FİZİK
Mehmet BABAOĞLU
Prof.Dr. Murat ODUNCUOĞLU
2011/YLFİZ/002
FİZİK
Bayram CANYrd.Doç.Dr. Cumhur CANBAZOĞLUKilis İlindeki Radon Gazı Ölçümü
2011/YLFİZ/003FİZİK
Mehmet BOZTAŞYrd. Doç. Dr. Şükrü ÇAKMAKTEPE

Kane Tipi Yarı İletken Kuantum Halkasında
Faz Gecikme Zamanı

2011/YLFİZ/004FİZİK
Adem KORKMAZProf. Dr. Abdulkadir YILDIZ

Ortaöğretim Okullarında İnteraktif Öğretimin Model Bir Ders Üzerinde İncelenmesi

2011/YLFİZ/005FİZİK
Mehmet İbrahim COŞKUNProf. Dr. Abdulkadir YILDIZ

Dc Manyetik Alan Sıçratma Tekniği İle Üretilen Co90fe10

Nano Filmlerin Yapısal Ve Manyetik Özelliklerinin

İncelenmesi

2011/YLFİZ/006FİZİK
İsa AKARYrd. Doç. Dr. Kani ARICI

 Teorik Ve Deneysel Titreşim Spektroskopisi Yardımıyla 5-Kloro-8-Hidroksikinolin Ve Zn Ve Mn Komplekslerinin İncelenmesi.

2011/YLFİZ/007FİZİK
Mehmet Fatih KAHRAMANYrd. Doç. Dr. Kani ARICI

 2-Hidroksi-1,4-Naftakinon Molekülü Ve Bazı Geçiş Metalleri ile Yaptığı Bileşiklerin Teorik Ve Deneysel Olarak Titreşim Spektroskopisiyle İncelenmesi.

2011/YLFİZ/008FİZİK
Mustafa KUVET

Yrd.Doç.Dr.Mustafa YAZICI

4′-(Oktoloksi)- 4- Bifenilkarbonitril Ve 4′-(Pentoloksi)- 4-Bifenilkarbonitril Sıvı Kristal KarışımlarınAbsorpsiyon ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi.2011/YLFİZ/009FİZİK
Mazhar AKBAŞYrd.Doç.Dr.Mustafa YAZICI4'-(Hekziloksi)-4-Bifenilkarbonitril ve 4-İzotiosiyanatofenil 4-Pentilbisiklo [2.2.2] Oktan-1-Karboksilat Sıvı Kristal Numunelerinin Ve Karışımlarının Dipol Momentlerinin Belirlenmesi.2011/YLFİZ/010FİZİK
Gülseren KOÇDoç.Dr.Abdurahman ÇETİN Farklı Depolama Şartlarında Anilinle Kaplanmış AISI 4140 Sanayi Çeliklerinin Korozyon Özellikleri Ve Borik Asitin (H3bo3) Etkisi2011/YLFİZ/011FİZİK
Serkan BAKKALYrd.Doç.Dr.Cumhur CANBAZOĞLUKilis İli Toprak Örneklerinde 238U, 232Th, 40K ve 137Cs Radyoaktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi2012/YLFİZ/001FİZİK
Emrullah AKYOLDoç.Dr.Kani ARICI4′-Oktoloksi-4-Bifenilkarbonitril Nematik Sivi Kristalin Elektro-Optik Özelliklerinin Farkli Çözücüler İçerisinde İncelenmesi.2012/YLFİZ/002FİZİK
Yunus SAKARDoç.Dr.Abdurahman ÇETİNBir,İki ve Üç Boyutlu Kuantum Pseododot Yapıları2012/YLFİZ/003FİZİK
Ahmet Çetin AKİSDoç.Dr.Kani ARICIŞekil Hatırlamalı Co-Ni-Al-Si Alaşımında Yaşlandırma Olayının Martensitik Faz Döüşümü Üzerine Etkileri.2012/YLFİZ/004FİZİK
Naki KAYAYrd.Doç.Dr.Kemal DELİHACIOĞLUBakışımsız yokluk Ortamdan Yansıma ve İletim Katsayılarının Hesaplanması.2012/YLFİZ/005FİZİK
Melike AYAZDoç.Dr.Murat ODUNCUOĞLURezonans Tünelleme Cihazlarin Fiziği Ve Uygulama Alanlari.2012/YLFİZ/006FİZİK
Faruk GÜDENDoç. Dr. Şükrü ÇAKMAKTEPEFerrosivi Nano Parçaciklarinin Magnetik Yakalama Metodu Ile Depolanmasi Ve Karakterizasyonu.2013/YLFİZ/001FİZİK
Sinan DİKENDoç. Dr. Şükrü ÇAKMAKTEPECo90Fe10 İnce Filmlerin Manyetik Ve Yapisal Özelliklerine Altin Alt Tabaka Etkisi.2013/YLFİZ/002FİZİK
Suna  İLTERYrd.Doç.Dr.Cumhur CANBAZOĞLUAntikanserojen Aktivitesi Bilinen Bazı Şifalı Bitkilerdeki Radyoaktivite Konsantrasyonunun Belirlenmesi2014/YLFIZ/001FİZİK
Yıldıray HAMURCUYrd.Doç.Dr. HAtice ASIL
Elektrokimyasal olarak büyütülen ZnSe ince filmlerinin yapısal, optiksel ve elektriksel özelliklerinin ve heteroeklem uygulamalarının araştırılması.2014/YLFIZ/003FİZİK
Serkan ÇAPANDoç. Dr. Murat ODUNCUOĞLUUzun dalgaboylu yarıiletken doyrulabilir soğurucu aynaların (SESAM) araştırılması.2014/YLFIZ/002FİZİK
Ömer ÖZKAYADoç.Dr. Şükrü ÇAKMAKTEPE

Nifecr İnce Film Alaşımların Magnetik Ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

2015/YLFIZ/001FİZİK
Ayşe GÜNDOĞANDoç.Dr.Cumhur CANBAZOĞLUKilis İli Sularında Radon Gazı Ölçümü2016/YLFİZ/001FİZİK

 

 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
TEZ NO
BÖLÜMÜ
Seval Aknil MERALER
Doç.Dr.Nazım ŞEKEROĞLU

Mahlep(Prunus mahalepL.)' te Uçucu Yağın ve Bileşenlerinin Morfogenetik Varyabilitesi

2
BİYOLOJİi
Deniz CÜRAT
Yrd.Doç.Dr.Ali ÖZKAN
4
BİYOLOJİ
Kamil AYDIN
Yrd.Doç.Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
2011/YLBYL/001
BİYOLOJİ
Lütfiye KADIOĞLUYrd.Doç.Dr.Gülcihan GÜZELDAĞAnti Helicobacter Pylori Terapileri2011/YLBYL/002BİYOLOJİ
Muhittin KULAKDoç.Dr.Nazım ŞEKEROĞLUFarklı Tuz Bileşik ve Konsantrasyonlarının Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nın Bitki Gelişimi ve Besin Elementi İçeriğine Etkisinin Araştırılması2011/YLBYL/003

BİYOLOJİ

 

Erdoğan ULUKÜTÜKYrd.Doç.Dr.Ali ÖZKAN

Kilis Yöresinden Toplanan
Yerel Susam( Sesamum İndicum L.) Populasyonlarının Verim Ve Kalite Parametrelerinin Karşılaştırılması

2011/YLBYL/003BİYOLOJİ
Mehmet ŞAHİNYrd.Doç.Dr.Hikmet Yeter ÇOĞUN

Oreochromis Niloticus’da Kurşun Toksisitesinin Azalmasında Zeolitin Etkisi 

2011/YLBYL/004BİYOLOJİ
Semiye Burçin AKGÜNLÜDoç.Dr.Nazım ŞEKEROĞLUKilis ve Gaziantep Yöresinde Tüketilen Bazı Yabani Sebzelerin Mineral İçerikleri ve Mikrobiyolojik Analizleri2012/YLBYL/001BİYOLOJİ
Ahmet TOPALBEKİROĞLUYrd.Doç.Dr.Hikmet Yeter ÇOĞUNOreochrromis Nilloticus Dokularinda Katmiyum Birikimi Üzerine Alüminyumun Etkisi.2012/YLBYL/002BİYOLOJİ
Gönül URASYrd.Doç.Dr.Hikmet Yeter ÇOĞUNOreochromis niloticus’ un Dokularında Alüminyum Toksisitesi üzerine Kalsiyum’un Koruyucu Etkisi2012/YLBYL/003BİYOLOJİ
Ferudun KOÇERYrd.Doç.Dr.Adem İMALI
Kilis Ili Atmosferinde Allerjen Fungus Sporlarinin Yillik Dağilimi Ve Meteorolojik Parametrelerin Etkisi.2012/YLBYL/004BİYOLOJİ
Sekvan DEMİRYrd.Doç.Dr.Hakan ÇETİNKAYA
Tuz Stresine Karşı Bazı Zeytin Çeşitlerinin Savunma Stratejileri2013/YLBYL/001BİYOLOJİ
Gülsüm DOĞANÇAYYrd.Doç.Dr.Hakan ÇETİNKAYAKurak Koşullarda Bazı Zeytin Çeşitlerinin Biyoaktif Bileşiklerindeki Değişimlerinin Araştırılması.2013/YLBYL/002BİYOLOJİ
Funda Gül BİLGENYrd.Doç.Dr.Gülcihan GÜZELDAĞKilis Ili 0-6 Yaş Grubu Çocuk Hastalarda Gözlenen Gastroenterit Vakalarinin Mikrobiyolojik Açidan Değerlendirilmesi” Olan Tez Başliğinin “Kilis Ili 0-6 Yaş Grubu Çocuk Hastalarda Gözlenen Idrar Yolu Enfeksiyonlarinin Mikrobiyolojik Açidan Değerlendirilmesi2013/YLBYL/003BİYOLOJİ
Yusuf AVCIOĞLUProf.DR.İsmet HASENEKOĞLUAttenüe Brucella Melitensis (Ref-1) Aşısının Farkli Stabilizatörlerle Liyofilizasyonu.2013/YLBYL/004BİYOLOJİ
Hediye Gül GÖZÜAÇIKProf.Dr.Nazım ŞEKEROĞLUSu Stresinin Kişniş (Corıandrum Satıvum L.) ’Te Bitki Gelişimi İle Meyvede Yağ Asidi Ve Besin Elementi İçeriğine Etkisinin Araştırılması2013/YLBYL/005BİYOLOJİ
İsmail Yavuz ŞİMŞEKYrd.Doç.Dr.Adem İMALI Kilis Yöresinde Yetişen Bazi Tibbi Bitki Ekstrelerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi2013/YLBYL/006BİYOLOJİ
Serdal DURSUN
Prof. Dr. İsmet HASENEKOĞLU
Trichophyton Verrucosum (Bodin 1902)’nin farklı surkoz ve jelatin derişimleriyle hazırlanmış stabilizatörler ile liyofilizasyonu
 2014/YLBYL/001 BİYOLOJİ
Cem Baran ERYRD. DOÇ.DR.  H.YETER ÇOĞUNKilis ili içme sularının bazı fizikokimyal ve Mikrobiyolojik Özellikleri.2014/YLBYL/003BİYOLOJİ
İpek REYHANYRD. DOÇ.DR.  H.YETER ÇOĞUNOreochromis Niloticus’da Bakır ve Kadmiyum Birikiminde Kalsiyum ve Zeolitin Etkileri2014/YLBYL/002BİYOLOJİ
Müge KARAOĞLANPROF. DR. NAZIM ŞEKEROĞLUKırmızı kantaron (Hypericum capitatum var. Capitatum)’un farklı bitki kısımlarının mineral madde içeriği veuçucu yağ  bileşenlerinin belirlenmesi2014/YLBYL/004BİYOLOJİ
Nurgül ARITÜRKProf. Dr. İsmet HASENEKOĞLUAluminyumun oreochromis nilotucus (L.)'da solungaç, kas, karaciğer ve böbrek dokularındaki birikimi.2014/YLBYL/005BİYOLOJİ
Fatma ANĞProf.Dr. İsmet HASENEKOĞLUKilis ili güneyinde bulunan bağ ve zeytinlik topraklarının mikrofungus florası üzerine bir araştırma.2014/YLBYL/006BİYOLOJİ
Zeliha DOĞANProf.Dr. İsmet HASENEKOĞLUKilis ili kuzeyinde bulunan çıplak dağ topraklarının mikrofungus florası üzerine bir araştırma.2014/YLBYL/007BİYOLOJİ
Tülay BÖYÜMEZProf.Dr. Nazım ŞEKEROĞLUSilene aegyptiaca farklı bitki kısımlarının toplam fenol içeriği, toplam indirgeme kuvveti tayini ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi.2014/YLBYL/008BİYOLOJİ
Emrah URLUProf.Dr. Nazım ŞEKEROĞLUHypricum capitatum var. Capitatum'un farklı bitki kısımlarının toplam fenol içeriği, toplam indirgeme kuvveti tayini ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi.2014/YLBYL/009BİYOLOJİ
Murat TAKProf.Dr. İsmet HASENEKOĞLUÇelikhan Çat Barajı (Adıyaman) Havzası'nın Fitososyolojik ve Fitoekolojik Özellikleri2015/YLBYL/001

BİYOLOJİ

Işıl Yağmur PATIRYrd. Doç. Dr. Gülcihan GÜZELDAĞKilis İli Şehir Şebek Suları vb. Su Kaynaklarının Mikrobiyal Özelliklerinin Tespit ve Analizleri İle İzole edilen Bakterilerin Antibiyotik Dirençlililklerinin Saptanması2014/YLBYL/010BİYOLOJİ
Ramazan KARAYILANYrd.Doç.Dr. Aysun MERCİMEK 

Kitin Deasetilaz Enziminin Kısmi Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu

2015/YLBYL/002BİYOLOJİ

 

 

ADI SOYADIDANIŞMANTEZİN KONUSUTEZ NOBÖLÜMÜ
Habib Yusuf HASIRCIProf. Dr. Ö. Faruk FARSAKOĞLU

İç Aydınlatmada Led Sürücülerinin Güç Optimizasyonu

2015/YLEEM/001ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANA BİLİM DALI
Tuğba BEGGİProf. Dr. Ö. Faruk FARSAKOĞLUGüç Led Sistemlerinde Işık Optimizasyomu Yönünden Yansıtıcı Yüzeylerin Elde Edilmesi ve Işık Verimlerinin Belirlenmesi.2016/YLEEM/001ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANA BİLİM DAL

 

ADI SOYADIDANIŞMANTEZİN KONUSUTEZ NOBÖLÜMÜ
Özge ÇİÇEKYrd.Doç.Dr.Nail İLHAN

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit-Baz Konusuna Yönelik İlgi Ve Öz-Yeterlik Algı Düzeylerinin İncelenmesi

2015/YLFENBİLG/001İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ BİLİM DALI
DİLAN GÜNGÖRDÜDr. Öğr Üyesi Zeynel Abidin YILMAZArtırılmış gerçeklik uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin atom modelleri konusuna yönelik başarı ve tutumlarına etkisi10222997İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ BİLİM DALI
GAMZE YAPICIDoç. Dr. Metin AÇIKYILDIZBAĞLAM TEMELLİ KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ASİT-BAZ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ10217399İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

 

 

ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
TEZ NO
BÖLÜMÜ
İbrahim KARABAYIRYrd.Doç.Dr. Mevlüt TUNÇq-Logaritmik Konveks Fonksiyonlar Üzerine 2014/YLMAT/001MATEMATİK
Ebru YÜKSELYrd. Doç. Dr. Mevlüt TUNÇs- Geometrik Konveks fonksiyonlar için hemrite-hadamard tipli integral eşitsizlikleri.2014/YLMAT/002MATEMATİK
Yusuf SUBAŞYrd. Doç. Dr. İrfan DELİ

Neutrosophic Sayılar Ve Onların Çok Kriterli Karar Verme Problemlerine Uygulamaları

2015/YLMAT/001MATEMATİK

 

 

ADI SOYADIDANIŞMANTEZİN KONUSUTEZ NO BÖLÜMÜ
Jale YÜKSELYrd.Doç.Dr. Bekir Bülent ARPACI

Kilis ili sebze üretim alanlarında poleroviruslerin yaygınlık durumunun araştırılması

2015/YLBAHÇE/002BAHÇE BİTKİLERİ ABD
Gülendam Dilara TÜRKTUNÇYrd.Doç.Dr. Bekir Bülent ARPACI

Farklı Gelişim Dönemlerindeki Biber Bitkilerinde Tütün Yanıklık Virüsünün Yoğunluğunun Araştırılması

2015/YLBAHÇE/001BAHÇE BİTKİLERİ ABD
Son Güncelleme: 2019-02-26 11:57:43
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019