ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
TEZ NO
BÖLÜMÜ
Melik Hilal BİLİR
Doç..Dr.Bilal ACEMİOĞLU

Yer Fıstığı Kabuğundan Üretilen Poliüretan Tipi Köpük ile Safranin ve Remazol Brillant Blue R'nin Adsorpsiyonunun İncelenmesi.

1
KİMYA
Sakine YELEKÇİ
Doç.Dr.Bilal ACEMİOĞLU
5
KİMYA
Yakup AKKOÇ
Prof.Dr.Bilal ACEMİOĞLU
6
KİMYA
Tuğrul DEVECİYrd.Doç.Dr.Halim AVCIGaziantep Şehir Atık Sularından Etkilenen Toprak ve Gıda Bitkilerinde Eser Element (Cu,Co,Mn ve Zn) ve Fe Konsantrasyonlarının ICP-MS ile Tayini2012/YLKİM/001KİMYA
Evrim BARANProf.Dr.Bilal ACEMİOĞLUTekli Ve İkili Sistemde Zeolit Yüzeyine Malachite Green Ve Rhodamine B’nin Adsorpsiyonunun Araştırılması2012/YLKİM/002KİMYA
Sevgi DAĞDELENProf.Dr.Bilal ACEMİOĞLU 

Remazol Brillant Blue R Boyasının Sulu Çözeltiden

Uzaklaştırılması İçin Zeytin Posasının (Pirina)

Adsorbent Olarak Kullanımının

Araştırılması
2012/YLKİM/003KİMYA
Sibel KOÇERProf.Dr.Ahmet ÇAKIRLiken Metaboliti Usnik Asitin Bazi Aril-Aminofenoller İle Schiff Bazlari Türevleri ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Antimutajenik ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştirilmasi.2012/YLKİM/004KİMYA
Çiğdem KÜÇÜKTÜRKMENYrd.Doç.Dr.Şemistan KARABUĞAKinazolin  Temelli Ruterıyum Komplekslerinin Sentezi ve Yapı aydılatılması bu komplekslerin Asimetrik Transfer Hidrojenasyon
2012/YLKİM/005KİMYA
Mehmet KOCAYrd.Doç.Dr.Şemistan KARABUĞA

 L-Prolinden Türetilmiş Kinazolinon Ve Kinazolin Temelli Organokatalizörlerin Sentezi Ve Enantioseçici Aldol Reaksiyonlarinda Kullanimi.

2012/YLKİM/006KİMYA
İbrahim Ethem ULUÇAYYrd.Doç.Dr.Serhan URUŞ Doğal Bileşikler Usnik Asit Ve Naringenin Silika-Jele Bağlanması Ve Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi: Katı Faz Ekstraksiyon Özellikleri Ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi2013/YLKİM/001KİMYA
Oğuzhan KOÇERProf.Dr.Bilal ACEMİOĞLUZeytin posası (Pirina) üzerine Malaşit Yeşili’nin sulu çözeltiden adsorpsiyonu.2013/YLKİM/002KİMYA
Leyla KULEProf. Dr. Bilal ACEMİOĞLUElma portakal kabuğu üzerine malaşit yeşili'nin sulu çözeltiden adsorpsiyonu.2014/YLKİM/002KİMYA
Mehmet ÇAVUŞOĞLUProf.Dr. Ahmet ÇAKIRVanilin 4- aminomorfolin schiff bazı türevi ve bazı metal komplekslerinin sentezi karakterizasyonu sitotoksik etkilerinin araştırılması.2014/YLKIM/003

KİMYA

Hüseyin YILMAZProf.Dr. Ahmet ÇAKIRBölgede Yetişen Bazı Bitki Türlerinin Doğal ve Sentetik Elyaflarının Boyanmasında Kullanım İmkanlarının Araştırılması2015/YLKIM/001KİMYA
Mehmet ÖNCELPrf.Dr.Bilal ACEMİOĞLU

Zeytin Posası (Pirina) Üzerine Metil Viyoletin Sulu Çözeltiden Adsorpsiyonu

2015/YLKIM/002KİMYA
Gonca GÖKDEMİRProf.Dr. Ahmet ÇAKIRAntep Fıstığı (P. vera L.)Kuru Kırmızı Kabuğun (Perikarp) Fitokimyasal Bileşimi ve Saflaştırılan Sekonder Metebolitlerin Antitümör Özelliklerinin Araştırılması2016/YLKİM/001KİMYA

 

 

 

 

 

ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
TEZ NO
BÖLÜMÜ
Rasim ÖZDEMİR

Doç.Dr.İsmail Hakkı KARAHAN

Elektrodepolama elde edilen ZnFe alışım ince filmlerin elektriksel özdirenç özelliklerinin sezgisel yöntemler yardımıyla incelenmesi

3
FİZİK
Müzeyyen ÇİLOĞULLARI
Yrd.Doç.Dr.Abdurahman ÇETİN
2011/YLFİZ/001
FİZİK
Mehmet BABAOĞLU
Prof.Dr. Abdulkadir YILDIZ
2011/YLFİZ/002
FİZİK
Bayram CANYrd.Doç.Dr. Cumhur CANBAZOĞLUKilis İlindeki Radon Gazı Ölçümü
2011/YLFİZ/003FİZİK
Mehmet BOZTAŞYrd. Doç. Dr. Şükrü ÇAKMAKTEPE

Kane Tipi Yarı İletken Kuantum Halkasında
Faz Gecikme Zamanı

2011/YLFİZ/004FİZİK
Adem KORKMAZProf. Dr. Abdulkadir YILDIZ

Ortaöğretim Okullarında İnteraktif Öğretimin Model Bir Ders Üzerinde İncelenmesi

2011/YLFİZ/005FİZİK
Mehmet İbrahim COŞKUNProf. Dr. Abdulkadir YILDIZ

Dc Manyetik Alan Sıçratma Tekniği İle Üretilen Co90fe10

Nano Filmlerin Yapısal Ve Manyetik Özelliklerinin

İncelenmesi

2011/YLFİZ/006FİZİK
İsa AKARYrd. Doç. Dr. Kani ARICI

 Teorik Ve Deneysel Titreşim Spektroskopisi Yardımıyla 5-Kloro-8-Hidroksikinolin Ve Zn Ve Mn Komplekslerinin İncelenmesi.

2011/YLFİZ/007FİZİK
Mehmet Fatih KAHRAMANYrd. Doç. Dr. Kani ARICI

 2-Hidroksi-1,4-Naftakinon Molekülü Ve Bazı Geçiş Metalleri ile Yaptığı Bileşiklerin Teorik Ve Deneysel Olarak Titreşim Spektroskopisiyle İncelenmesi.

2011/YLFİZ/008FİZİK
Mustafa KUVET

Yrd.Doç.Dr.Mustafa YAZICI

4′-(Oktoloksi)- 4- Bifenilkarbonitril Ve 4′-(Pentoloksi)- 4-Bifenilkarbonitril Sıvı Kristal KarışımlarınAbsorpsiyon ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi.2011/YLFİZ/009FİZİK
Mazhar AKBAŞYrd.Doç.Dr.Mustafa YAZICI4'-(Hekziloksi)-4-Bifenilkarbonitril ve 4-İzotiosiyanatofenil 4-Pentilbisiklo [2.2.2] Oktan-1-Karboksilat Sıvı Kristal Numunelerinin Ve Karışımlarının Dipol Momentlerinin Belirlenmesi.2011/YLFİZ/010FİZİK
Gülseren KOÇDoç.Dr.Abdurahman ÇETİN Farklı Depolama Şartlarında Anilinle Kaplanmış AISI 4140 Sanayi Çeliklerinin Korozyon Özellikleri Ve Borik Asitin (H3bo3) Etkisi2011/YLFİZ/011FİZİK
Serkan BAKKALYrd.Doç.Dr.Cumhur CANBAZOĞLUKilis İli Toprak Örneklerinde 238U, 232Th, 40K ve 137Cs Radyoaktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi2012/YLFİZ/001FİZİK
Emrullah AKYOLDoç.Dr.Kani ARICI4′-Oktoloksi-4-Bifenilkarbonitril Nematik Sivi Kristalin Elektro-Optik Özelliklerinin Farkli Çözücüler İçerisinde İncelenmesi.2012/YLFİZ/002FİZİK
Yunus SAKARDoç.Dr.Abdurahman ÇETİNBir,İki ve Üç Boyutlu Kuantum Pseododot Yapıları2012/YLFİZ/003FİZİK
Ahmet Çetin AKİSDoç.Dr.Kani ARICIŞekil Hatırlamalı Co-Ni-Al-Si Alaşımında Yaşlandırma Olayının Martensitik Faz Döüşümü Üzerine Etkileri.2012/YLFİZ/004FİZİK
Naki KAYAYrd.Doç.Dr.Kemal DELİHACIOĞLUBakışımsız yokluk Ortamdan Yansıma ve İletim Katsayılarının Hesaplanması.2012/YLFİZ/005FİZİK
Melike AYAZDoç.Dr.Murat ODUNCUOĞLURezonans Tünelleme Cihazlarin Fiziği Ve Uygulama Alanlari.2012/YLFİZ/006FİZİK
Faruk GÜDENDoç. Dr. Şükrü ÇAKMAKTEPEFerrosivi Nano Parçaciklarinin Magnetik Yakalama Metodu Ile Depolanmasi Ve Karakterizasyonu.2013/YLFİZ/001FİZİK
Sinan DİKENDoç. Dr. Şükrü ÇAKMAKTEPECo90Fe10 İnce Filmlerin Manyetik Ve Yapisal Özelliklerine Altin Alt Tabaka Etkisi.2013/YLFİZ/002FİZİK
Suna  İLTERYrd.Doç.Dr.Cumhur CANBAZOĞLUAntikanserojen Aktivitesi Bilinen Bazı Şifalı Bitkilerdeki Radyoaktivite Konsantrasyonunun Belirlenmesi2014/YLFIZ/001FİZİK
Yıldıray HAMURCUYrd.Doç.Dr. HAtice ASIL
Elektrokimyasal olarak büyütülen ZnSe ince filmlerinin yapısal, optiksel ve elektriksel özelliklerinin ve heteroeklem uygulamalarının araştırılması.2014/YLFIZ/003FİZİK
Serkan ÇAPANDoç. Dr. Murat ODUNCUOĞLUUzun dalgaboylu yarıiletken doyrulabilir soğurucu aynaların (SESAM) araştırılması.2014/YLFIZ/002FİZİK
Ömer ÖZKAYADoç.Dr. Şükrü ÇAKMAKTEPE

Nifecr İnce Film Alaşımların Magnetik Ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

2015/YLFIZ/001FİZİK
Ayşe GÜNDOĞANDoç.Dr.Cumhur CANBAZOĞLUKilis İli Sularında Radon Gazı Ölçümü2016/YLFİZ/001FİZİK

 

 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
TEZ NO
BÖLÜMÜ
Seval Aknil MERALER
Doç.Dr.Nazım ŞEKEROĞLU

Mahlep(Prunus mahalepL.)' te Uçucu Yağın ve Bileşenlerinin Morfogenetik Varyabilitesi

2
BİYOLOJİi
Deniz CÜRAT
Yrd.Doç.Dr.Ali ÖZKAN
4
BİYOLOJİ
Kamil AYDIN
Yrd.Doç.Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
2011/YLBYL/001
BİYOLOJİ
Lütfiye KADIOĞLUYrd.Doç.Dr.Gülcihan GÜZELDAĞAnti Helicobacter Pylori Terapileri2011/YLBYL/002BİYOLOJİ
Muhittin KULAKDoç.Dr.Nazım ŞEKEROĞLUFarklı Tuz Bileşik ve Konsantrasyonlarının Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nın Bitki Gelişimi ve Besin Elementi İçeriğine Etkisinin Araştırılması2011/YLBYL/003

BİYOLOJİ

 

Erdoğan ULUKÜTÜKYrd.Doç.Dr.Ali ÖZKAN

Kilis Yöresinden Toplanan
Yerel Susam( Sesamum İndicum L.) Populasyonlarının Verim Ve Kalite Parametrelerinin Karşılaştırılması

2011/YLBYL/003BİYOLOJİ
Mehmet ŞAHİNYrd.Doç.Dr.Hikmet Yeter ÇOĞUN

Oreochromis Niloticus’da Kurşun Toksisitesinin Azalmasında Zeolitin Etkisi 

2011/YLBYL/004BİYOLOJİ
Semiye Burçin AKGÜNLÜDoç.Dr.Nazım ŞEKEROĞLUKilis ve Gaziantep Yöresinde Tüketilen Bazı Yabani Sebzelerin Mineral İçerikleri ve Mikrobiyolojik Analizleri2012/YLBYL/001BİYOLOJİ
Ahmet TOPALBEKİROĞLUYrd.Doç.Dr.Hikmet Yeter ÇOĞUNOreochrromis Nilloticus Dokularinda Katmiyum Birikimi Üzerine Alüminyumun Etkisi.2012/YLBYL/002BİYOLOJİ
Gönül URASYrd.Doç.Dr.Hikmet Yeter ÇOĞUNOreochromis niloticus’ un Dokularında Alüminyum Toksisitesi üzerine Kalsiyum’un Koruyucu Etkisi2012/YLBYL/003BİYOLOJİ
Ferudun KOÇERYrd.Doç.Dr.Adem İMALI
Kilis Ili Atmosferinde Allerjen Fungus Sporlarinin Yillik Dağilimi Ve Meteorolojik Parametrelerin Etkisi.2012/YLBYL/004BİYOLOJİ
Sekvan DEMİRYrd.Doç.Dr.Hakan ÇETİNKAYA
Tuz Stresine Karşı Bazı Zeytin Çeşitlerinin Savunma Stratejileri2013/YLBYL/001BİYOLOJİ
Gülsüm DOĞANÇAYYrd.Doç.Dr.Hakan ÇETİNKAYAKurak Koşullarda Bazı Zeytin Çeşitlerinin Biyoaktif Bileşiklerindeki Değişimlerinin Araştırılması.2013/YLBYL/002BİYOLOJİ
Funda Gül BİLGENYrd.Doç.Dr.Gülcihan GÜZELDAĞKilis Ili 0-6 Yaş Grubu Çocuk Hastalarda Gözlenen Gastroenterit Vakalarinin Mikrobiyolojik Açidan Değerlendirilmesi” Olan Tez Başliğinin “Kilis Ili 0-6 Yaş Grubu Çocuk Hastalarda Gözlenen Idrar Yolu Enfeksiyonlarinin Mikrobiyolojik Açidan Değerlendirilmesi2013/YLBYL/003BİYOLOJİ
Yusuf AVCIOĞLUProf.DR.İsmet HASENEKOĞLUAttenüe Brucella Melitensis (Ref-1) Aşısının Farkli Stabilizatörlerle Liyofilizasyonu.2013/YLBYL/004BİYOLOJİ
Hediye Gül GÖZÜAÇIKProf.Dr.Nazım ŞEKEROĞLUSu Stresinin Kişniş (Corıandrum Satıvum L.) ’Te Bitki Gelişimi İle Meyvede Yağ Asidi Ve Besin Elementi İçeriğine Etkisinin Araştırılması2013/YLBYL/005BİYOLOJİ
İsmail Yavuz ŞİMŞEKYrd.Doç.Dr.Adem İMALI Kilis Yöresinde Yetişen Bazi Tibbi Bitki Ekstrelerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi2013/YLBYL/006BİYOLOJİ
Serdal DURSUN
Prof. Dr. İsmet HASENEKOĞLU
Trichophyton Verrucosum (Bodin 1902)’nin farklı surkoz ve jelatin derişimleriyle hazırlanmış stabilizatörler ile liyofilizasyonu
 2014/YLBYL/001 BİYOLOJİ
Cem Baran ERYRD. DOÇ.DR.  H.YETER ÇOĞUNKilis ili içme sularının bazı fizikokimyal ve Mikrobiyolojik Özellikleri.2014/YLBYL/003BİYOLOJİ
İpek REYHANYRD. DOÇ.DR.  H.YETER ÇOĞUNOreochromis Niloticus’da Bakır ve Kadmiyum Birikiminde Kalsiyum ve Zeolitin Etkileri2014/YLBYL/002BİYOLOJİ
Müge KARAOĞLANPROF. DR. NAZIM ŞEKEROĞLUKırmızı kantaron (Hypericum capitatum var. Capitatum)’un farklı bitki kısımlarının mineral madde içeriği veuçucu yağ  bileşenlerinin belirlenmesi2014/YLBYL/004BİYOLOJİ
Nurgül ARITÜRKProf. Dr. İsmet HASENEKOĞLUAluminyumun oreochromis nilotucus (L.)'da solungaç, kas, karaciğer ve böbrek dokularındaki birikimi.2014/YLBYL/005BİYOLOJİ
Fatma ANĞProf.Dr. İsmet HASENEKOĞLUKilis ili güneyinde bulunan bağ ve zeytinlik topraklarının mikrofungus florası üzerine bir araştırma.2014/YLBYL/006BİYOLOJİ
Zeliha DOĞANProf.Dr. İsmet HASENEKOĞLUKilis ili kuzeyinde bulunan çıplak dağ topraklarının mikrofungus florası üzerine bir araştırma.2014/YLBYL/007BİYOLOJİ
Tülay BÖYÜMEZProf.Dr. Nazım ŞEKEROĞLUSilene aegyptiaca farklı bitki kısımlarının toplam fenol içeriği, toplam indirgeme kuvveti tayini ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi.2014/YLBYL/008BİYOLOJİ
Emrah URLUProf.Dr. Nazım ŞEKEROĞLUHypricum capitatum var. Capitatum'un farklı bitki kısımlarının toplam fenol içeriği, toplam indirgeme kuvveti tayini ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi.2014/YLBYL/009BİYOLOJİ
Murat TAKProf.Dr. İsmet HASENEKOĞLUÇelikhan Çat Barajı (Adıyaman) Havzası'nın Fitososyolojik ve Fitoekolojik Özellikleri2015/YLBYL/001

BİYOLOJİ

Işıl Yağmur PATIRYrd. Doç. Dr. Gülcihan GÜZELDAĞKilis İli Şehir Şebek Suları vb. Su Kaynaklarının Mikrobiyal Özelliklerinin Tespit ve Analizleri İle İzole edilen Bakterilerin Antibiyotik Dirençlililklerinin Saptanması2014/YLBYL/010BİYOLOJİ
Ramazan KARAYILANYrd.Doç.Dr. Aysun MERCİMEK 

Kitin Deasetilaz Enziminin Kısmi Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu

2015/YLBYL/002BİYOLOJİ

 

 

ADI SOYADIDANIŞMANTEZİN KONUSUTEZ NOBÖLÜMÜ
Habib Yusuf HASIRCIProf. Dr. Ö. Faruk FARSAKOĞLU

İç Aydınlatmada Led Sürücülerinin Güç Optimizasyonu

2015/YLEEM/001ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANA BİLİM DALI
Tuğba BEGGİProf. Dr. Ö. Faruk FARSAKOĞLUGüç Led Sistemlerinde Işık Optimizasyomu Yönünden Yansıtıcı Yüzeylerin Elde Edilmesi ve Işık Verimlerinin Belirlenmesi.2016/YLEEM/001ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANA BİLİM DAL

 

ADI SOYADIDANIŞMANTEZİN KONUSUTEZ NOBÖLÜMÜ
Özge ÇİÇEKYrd.Doç.Dr.Nail İLHAN

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit-Baz Konusuna Yönelik İlgi Ve Öz-Yeterlik Algı Düzeylerinin İncelenmesi

2015/YLFENBİLG/001İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

 

 

ADI SOYADI
DANIŞMAN
TEZİN KONUSU
TEZ NO
BÖLÜMÜ
İbrahim KARABAYIRYrd.Doç.Dr. Mevlüt TUNÇq-Logaritmik Konveks Fonksiyonlar Üzerine 2014/YLMAT/001MATEMATİK
Ebru YÜKSELYrd. Doç. Dr. Mevlüt TUNÇs- Geometrik Konveks fonksiyonlar için hemrite-hadamard tipli integral eşitsizlikleri.2014/YLMAT/002MATEMATİK
Yusuf SUBAŞYrd. Doç. Dr. İrfan DELİ

Neutrosophic Sayılar Ve Onların Çok Kriterli Karar Verme Problemlerine Uygulamaları

2015/YLMAT/001MATEMATİK

 

 

ADI SOYADIDANIŞMANTEZİN KONUSUTEZ NO BÖLÜMÜ
Jale YÜKSELYrd.Doç.Dr. Bekir Bülent ARPACI

Kilis ili sebze üretim alanlarında poleroviruslerin yaygınlık durumunun araştırılması

2015/YLBAHÇE/002BAHÇE BİTKİLERİ ABD
Gülendam Dilara TÜRKTUNÇYrd.Doç.Dr. Bekir Bülent ARPACI

Farklı Gelişim Dönemlerindeki Biber Bitkilerinde Tütün Yanıklık Virüsünün Yoğunluğunun Araştırılması

2015/YLBAHÇE/001BAHÇE BİTKİLERİ ABD
Son Güncelleme: 2016-04-08 11:36:51
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017