BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI 

Tez No

Öğrencinin Adı Soyadı     

Yıl

Tez Adı

Danışman

287546

SEVAL AKNİL MERALER

2010

Mahlep (Prunus mahaleb L.)'in bitki kısımlarında mineral bileşiminin belirlenmesi
Determination of mineral composition in different plant parts of mahaleb cherry (Prunus mahaleb L.)

DOÇ. DR. NAZIM ŞEKEROĞLU

287545

DENİZ CÜRAT

2010

Kilis ve yöresinde yetiştirilen yerel susam (Sesamum indicum L.) populasyonlarının biyolojik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi
Determination of biological and chemical characteristics of the sesame (Sesamum indicum L.) populations cultivated in Kilis and its district

YRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZKAN

287543

KAMİL AYDIN

2011

Kilis ili Resulosman ve Acar dağlarındaki işlenmemiş alanların florası
Flora of uncultivated fields on the Resulosman and Acar mountains

DOÇ. DR. NAZIM ŞEKEROĞLU

295530

LÜTFİYE KADIOĞLU DALKILIÇ

2011

Anti Helicobacter pylori terapileri
Anti Helicobacter pylori therapies

YRD. DOÇ. DR. GÜLCİHAN GÜZELDAĞ

299306

ERDOĞAN ULUKÜTÜK

2011

Kilis yöresinden toplanan yerel susam (Sesamum indicum L.) populasyonlarının verim ve kalite parametrelerinin karşılaştırılması
The comparison of yield and quality parameters of local sesame (Sesame indicum L.) populations collected from kilis

YRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZKAN

299309

MEHMET ŞAHİN

2011

Oreochromis niloticus' da kurşun toksisitesinin azalmasında zeolitin etkisi
The effect of zeolite on reduction of lead toxicity in Oreochromis niloticus

YRD. DOÇ. HİKMET YETER ÇOĞUN

299305

MUHİTTİN KULAK

2011

Farklı tuz uygulamalarının adaçayı (Salvia officinalis L.)'nın gelişimi üzerine etkisi
The effect of different salt applications on the growth of sage (Salvia officinalis L.)

DOÇ. DR. NAZIM ŞEKEROĞLU

320906

SEMİYE BURÇİN AKGÜNLÜ

2012

Kilis ve Gaziantep yöresinde tüketilen bazı yabani sebzelerin mineral içerikleri ve mikrobiyolojik analizleri
Mineral content and microbiological analysis of some wild edible vegetables consumed in Kilis and Gaziantep provinces

DOÇ. DR. NAZIM ŞEKEROĞLU

320912

GÖNÜL URAS

2012

Oreochromis niloticus'un dokularında alüminyum toksisitesi üzerine kalsiyum'un koruyucu etkisi.
Oreochromis niloticus?un dokularinda alüminyum toksisitesi üzerine kalsiyum'un koruyucu etkisi.

YRD. DOÇ. DR. HİKMET YETER ÇOĞUN

320909

FERUDUN KOÇER

2012

Kilis ili atmosferinde bazı mikrofungus sporlarının yıllık dağılımı ve meteorolojik parametrelerin dağılıma etkisi
Annual distribution of some fungal microspores in the atmosphere of Kilis and the effects of meteorological parameters on the distribution

YRD. DOÇ. DR. ADEM İMALI

346585

GÜLSÜM DOĞANÇAY

2013

Sulanan ve sulanmayan koşullarda bazı zeytin çeşitlerinin yapraklarındaki biyoaktif bileşiklerin mevsimsel değişimi
Seasonal changes of bioactive compounds in leaves of some olive cultivars in irrigated and unirrigated conditions

YRD. DOÇ. DR. HAKAN ÇETİNKAYA

346586

SEKVAN DEMİR

2013

Tuz stresine karşı bazı zeytin çeşitlerinin savunma stratejileri
Defence strategy of some olive cultivars against salt stress

YRD. DOÇ. DR. HAKAN ÇETİNKAYA

346587

FUNDA GÜL BİLGEN

2013

Kilis ili 0-6 yaş grubu çocuk hastalarda gözlenen idrar yolu enfeksiyonlarının mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi
Microbiological evaluation of urinary tract infections observed at 0-6 age group child patients in Kilis province

YRD. DOÇ. GÜLCİHAN GÜZELDAĞ

346582

İSMAİL YAVUZ ŞİMŞEK

2013

Kilis yöresinde yetişen bazı tıbbi bitki ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi
Antimicrobial activity determination of extracts of some medicinal plants growing in kilis

YRD. DOÇ. ADEM İMALI

346583

HEDİYE GÜL GÖZÜAÇIK

2013

Su stresinin kişniş (Corıandrum satıvum L.) te bitki gelişimi ile meyvede yağ asidi ve besin elementi içeriğine etkisinin araştırılması
Investigation on the effects on water stress on plant growth, fruit fatty acid composition and mineral content of (coriandrum sativum L.)

PROF. DR. NAZIM ŞEKEROĞLU

346584

YUSUF AVCIOĞLU

2013

Attenüe Brucella melitensis (REV-1) aşısının farklı stabilizatörlerle liyofilizasyonu
Attenuated Brucella melitensis (REV-1) vaccine in different stabilizers lyophilization

PROF. DR. İSMET HASENEKOĞLU

378489

SERDAL DURSUN

2014

Trichophyton verrucosum (Bodin 1902)'nin farklı sukroz ve jelatin derişimleriyle hazırlanmış stabilizatörler ile liyofilizasyonu
Lyophilization of Trichophyton verrucosum (Bodin 1902) using stabilizators prepared with different concentrations of sucrose and gelatine

PROF. DR. İSMET HASENEKOĞLU

378484

MÜGE KARAOĞLAN

2014

Kırmızı kantaron (Hypericum capitatum var. Capitatum)'un farklı bitki kısımlarının mineral madde içeriği ve uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi
Determination of mineral content and essential oil composition of different plant parts of Hypericum capitatum var. Capitatum

PROF. DR. NAZIM ŞEKEROĞLU

378486

CEM BARAN ER

2014

Kilis ili içme sularının bazı fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri
Some physicochemical and microbiological properties of drinking water in Kilis province

DOÇ. DR. HİKMET YETER ÇOĞUN

378485

İPEK REYHAN ÇİMRİN

2014

Oreochromis niloticus'da bakır ve kadmiyum birikiminde kalsiyum ve zeolitin etkileri
The effects of calcium and zeolite on copper and cadmium accumulation in Oreochromis niloticus

DOÇ. DR. HİKMET YETER ÇOĞUN

415929

NURGÜL ARITÜRK

2014

Alüminyumun Oreochromis niloticus (L.)'da solungaç, kas, karaciğer ve böbrek dokularındaki birikimi
Accumulation of aluminum in gill, muscle, liver and kidney tissues of Oreochromis niloticus (L.)

PROF. DR. İSMET HASENEKOĞLU; DOÇ. DR. HİKMET YETER ÇOĞUN

378474

EMRAH URLU

2014

Hypericum capitatum var. Capitatum ve Hypericum perforatum'un farklı bitki kısımlarının toplam fenol içeriği, toplam indirgeme kuvveti tayini ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi
Total phenolic content, total ferric reducing and antioxidant activities of different parts of Hypericum capitatum var. Capitatum and Hypericum perforatum

PROF. DR. NAZIM ŞEKEROĞLU

378478

FATMA ANĞ

2014

Kilis ilinin güneyinde bulunan verimli toprakların mikrofungus florasının araştırılması
A study about abundance lands located at the south of Kilis province

PROF. DR. İSMET HASENEKOĞLU

378476

ZELİHA DOĞAN

2014

Kilis ili kuzeyinde bulunan çıplak dağ yamaçları topraklarının mikrofungus florası üzerine bir araştırma
A study on the microfungus flora of bare mountain slopes at the north of Kilis

PROF. DR. İSMET HASENEKOĞLU

378475

TÜLAY BÖYÜMEZ

2014

Silene aegyptiaca farklı bitki kısımlarının toplam fenol içeriği, toplam indirgeme kuvveti tayini ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi
Determination of total phenolics, FRAP reducing power, and antioxidant capacity of different plant parts of Silene aegyptiaca

PROF. DR. NAZIM ŞEKEROĞLU

378473

IŞIL YAĞMUR PATIR

2014

Kilis ili şehir şebeke suları, kuyu suları vb. su kaynaklarının mikrobiyal özelliklerinin tespit ve analizleri ile izole edilen bakterilerin antibiyotik dirençliliklerinin saptanması
The detection and analysis of the microbial properties of the provincial mains water, well water and other water resources of Kilis city, and the determining of the antibiotic resistance of the isolated bacteria

YRD. DOÇ. DR. GÜLCİHAN GÜZELDAĞ

415364

MURAT TAK

2015

Çelikhan çat barajı (Adıyaman) Havzası'nın fitososyolojik ve fitoekolojik özellikleri
Phytosociological and phytoecological features of the Çeli̇khan çat dam basin (Adıyaman)

PROF. DR. İSMET HASENEKOĞLU; DOÇ. DR. AHMET ZAFER TEL

415363

RAMAZAN KARAYILAN

2015

Kitin deasetilaz enziminin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu
The partial purification and characterization of chitin deasetilase enzyme

YRD. DOÇ. DR. HATİCE AYSUN MERCİMEK

446484

AYŞE YAYLACI

2016

Pancar batı sarılık virüsü (Beet western yellows virus, BWYV)'nün biber izolatının moleküler çeşitliliği
Molecular diversification of beet western yellows virus (BWYV) pepper isolates

YRD. DOÇ. DR. BEKİR BÜLENT ARPACI

446474

GÜLFER ÇİMEN

2016

Lavantanın çiçek verimi ve uçucu yağ bileşnelerine malç uygulamasının etkisi
Effect of mulching on the flower yield and essential oil composition

PROF. DR. NAZIM ŞEKEROĞLU

446477

SAMET ŞAHİN

2016

Kan kültüründen izole edilen mikroorganizmaların mevsimsel değişimi ve antibiyoğramlarının değerlendirilmesi
Seasonal prevalences of microorganisms isolated from blood cultures and evalution of antibiogram

YRD. DOÇ. DR. ADEM İMALI

481854

ERMAN TEZCAN

2017

Kilis İli Araneae (Arachnıda) takımı üzerine faunistik bir araştırma
A faunisti̇c research upon the order Araneae of the province Kilis

YRD. DOÇ. DR. İSMAİL ARI

481858

İBRAHİM HALİL ÇELİK

2017

Mikrobiyal kaynaklardan antimikrobiyal özellikte kitosan üretimi ve karakterizasyonun araştırılması
Production and characterization of chitosan in antimicrobial properties from microbial sources

YRD. DOÇ. DR. HATİCE AYSUN MERCİMEK TAKCI

521401

FİGEN ŞAHİN

2018

Kilis içme suyu kaynaklarında fekal koliform düzeyinin belirlenmesi ve çoklu antibiyotik dirençliliği
Determination of fecal colliform levels in Kilis drinking water resources and multiple antibiotic resistance

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞENUR ÖZŞAVLI

520846

ESRA KILIÇ

2018

Palamut kahvesinin fitokimyasal yapısının ve biyolojik aktivitesinin belirlenmesi
Determination of phytochemical structure and biological activities of acorn coffee

PROF. DR. NAZIM ŞEKEROĞLU

519388

HAKAN KARAKUZULU

2018

Kilis ekolojik koşullarında yetişen sumak (Rhus coriaria L.) meyvesinin mineral madde içeriği ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi
Determination of mineral content and antimicrobial activities of sumac (Rhus coriaria L.) grown under Kilis ecological conditions

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM İMALI

 

 

KİMYA ANABİLİM DALI

 

Tez No

Öğrencinin Adı Soyadı       

Yıl

Tez Adı

Danışman

287547

MELİKE HİLAL BİLİR

2009

Yer fıstığı kabuğundan üretilen poliüretan tipi köpük ile safranin ve remazol brillant blue R'nin adsorpsiyonunun incelenmesi
Investigation of the adsorption of the safranin and remazol brillant blue R with polyurethane type foam produced from peanut shell

DOÇ. DR. BİLAL ACEMİOĞLU

295529

SAKİNE YELEKÇİ

2010

Kilis ilinin içme sularının kullanılabilirliğinin araştırılması
Investigation of the usability of the drinking water of Kilis province

DOÇ. DR. BİLAL ACEMİOĞLU

287548

YAKUP AKKOÇ

2011

Yer fıstığı kabuğu, yer fıstığı kabuğu kömürü ve köpüğü üzerine Cibacron Red C-2G'nin adsorpsiyonu
The adsorption of Cibacron Red C-2G dye on the peanut shell, coal and foam

PROF. DR. BİLAL ACEMİOĞLU

320903

SEVGİ DAĞDELEN

2012

Remazol Brillant Blue R boyasının sulu çözeltiden uzaklaştırılması için zeytin posasının (Pirina) adsorbet olarak kullanımının açıklanması
Investigation of the adsorption of remazol brillant blue R dye from aqueous solution onto olive stone

PROF. DR. BİLAL ACEMİOĞLU

320911

EVRİM BARAN

2012

Tekli ve ikili sistemde zeolit yüzeyine malachite green ve rhodamine b'nin adsorpsiyonunun araştırılması
Investigation of the adsorption of malachite green ve rhodamine b onto the surface of zeolite in single and binary systems

PROF. DR. BİLAL ACEMİOĞLU

320908

MEHMET KOCA

2012

L-prolinden türetilmiş kinazolinon ve kinazolin temelli organokatalizör sentezi ve enantiyoseçici aldol reaksiyonlarında kullanımı
Synthesis of l-proline derived quinazolinone based organocatalysts and using enantioselective aldol reaction

YRD. DOÇ. DR. ŞEMİSTAN KARABUĞA

320910

SİBEL KOÇER

2012

Liken metaboliti usnik asitin bazı aril-aminofenoller ile schiff bazları türevleri ve metal komplekslerinin sentezi, antimutajenik ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması
Synthesis of schiff bases of usnic acid isolated from lichen metabolite with some aryl-aminophenols and their metal complexes: investigation of antimicrobial activities

PROF. DR. AHMET ÇAKIR

346589

İBRAHİM ETHEM ULUÇAY

2013

Doğal bileşikler usnik asit ve naringenin silika-jele bağlanması ve metal komplekslerinin sentezlenmesi: Katı faz ekstraksiyon özellikleri ve katalitik aktivitelerinin incelenmesi
Synthesis of silica gel-supported natural compounds usnic acid and naringenin and their metal complexes: İnvestigation of solid-phase extraction properties and catalytic activities

YRD. DOÇ. DR. SERHAN URUŞ; PROF. DR. AHMET ÇAKIR

346590

OĞUZHAN KOÇER

2013

Adsorptıon of malachıte green onto pırına from aqueous solutıon
Zeytin posasi (pirina) üzerine malaşit yeşilinin sulu çözeltiden adsorpsiyonu

PROF. DR. BİLAL ACEMİOĞLU

378482

YUNUS YILDIZ

2014

Bazı doğal maddeler ve metallerle modifiye edilen kilin antibakteriyel ve antifungal özelliklerinin incelenmesi
The investigation of antifungal and antibacterial activities of clay modified with some natural products and metals

YRD. DOÇ. DR. METİN AÇIKYILDIZ; YRD. DOÇ. DR. AYŞENUR ÖZŞAVLI

378481

LEYLA KULE

2014

Elma ve portakal kabuğu üzerine malaşit yeşilinin sulu çözeltiden adsorpsiyonu
Adsorption of malachite green from aqueous solution onto apple and orange shells

PROF. DR. BİLAL ACEMİOĞLU

378477

MEHMET ÇAVUŞOĞLU

2014

Vanilinin 4-aminomorfolin Schiff bazı türevi ve bazı metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve sitotoksik etkilerinin araştırılması
The synthesis and characte rization of the Schiff base derivative of vanilin with 4-aminomorpholin and its metal complexes and their cytotoxic activities

PROF. DR. AHMET ÇAKIR

415365

HÜSEYİN YILMAZ

2015

Bölgede yetişen bazı bitki türlerinin doğal ve sentetik elyafların boyanmasında kullanım imkanlarının araştırılması
Investigation of usage possibility of some plant species growing south eastern anatolia region on dyeing of polyester and wool fibers

PROF. DR. AHMET ÇAKIR

415361

MEHMET ÖNCEL

2015

Zeytin posası (Pirina) üzerine metil viyoletin sulu çözeltiden adsorpsiyonu
Adsorption of methl violet from aqueous solution onto olive cake (Pirina)

PROF. DR. BİLAL ACEMİOĞLU

484024

AHMET KISA

2016

Zeytin yaprağı (Olea Europaea L.) özütünün ve özütten saflaştırılan metabolitlerin insektisidal özellikleri ve Oreochromis niloticus balık türünün kan dokusunda iyon ve bazı biyokimyasal parametreleri üzerine etkileri
Insecticidal properties and the effects of olive leaf extracts (Olea Europaea L.) and its secondary metabolites on ions and some biochemical parameters of Nil tilapia Oreochromis niloticus

PROF. DR. AHMET ÇAKIR

446480

GONCA GÖKDEMİR

2016

Antep fıstığı (P. vera L.) kuru kırmızı kabuğunun (perikarp) fitokimyasal bileşimi ve saflaştırılan sekonder metabolitlerin antitümör özelliklerinin araştırılması
Chemical composition and antitumoral activities of secondary metabolites of shell (pericarp) of antepfistiği (P. vera L.)

PROF. DR. AHMET ÇAKIR

516463

SEMA ÇAKI

2018

Kilis karası (Vitis vinifera L) meyvesi, çekirdeği ve posasının antioksidan özellikleri ve toplam fenolik bileşik miktarlarının belirlenmesi
Determination of antioxidant properties and totalphenolic compound contents of fruit, seed and pomace ofKilis Karası (Vitis vinifera L.)

YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKYÜZ

519787

HATİCE MUHSİNOĞLU

2018

Titanyum dioksit (TiO2) nanotüp kullanarak uv-ışığı etkisiyle remazol brillant violet 5r boyasının degradasyonu
Degradation of remazol brillant violet 5r dye with effect of uv light using titanium dioxide (TiO2) nanotube

PROF. DR. BİLAL ACEMİOĞLU

516536

AHMET SELÇUK AVCI

2018

Gaziantep ili yeraltı sularının hidrokimyasal özellikleri ve kalite parametrelerinin araştırılması
Hydrochemical characteristics and quality parameters of Gaziantep underground underground water research

DOÇ. DR. HALİM AVCI

518998

AYKUT DAŞDEMİR

2018

Silika destekli poli (2-aminofenol)'ün sentezi ve boyar maddeleri adsorplama özelliklerinin araştırılması
Synthesis of silica based poly(2-aminophenol) and investigation of its adsorptive properties of dyes

PROF. DR. BİLAL ACEMİOĞLU

531210

ADEM BALCI

2018

Astrazon kırmızısı ve astrazon mavisinin ticari aktif karbon üzerine adsorpsiyonu ve adsorpsiyon prosesinin optimizasyonu
The adsorption of astrazon red and astrazon blue onto commercial activated carbon and optimization of adsorption process

DOÇ. DR. METİN AÇIKYILDIZ

538235

SERPİL PUSAT DENİZOĞLU

2018

Ag-TiO2 nanotüp kullanarak UV ışığı etkisiyle reaktif boyar maddenin fotokatalitik gideriminin incelenmesi
Investigtion of photodegradation of reactive dye using Ag doped TiO2 nanotube with effect of UV light

PROF. DR. BİLAL ACEMİOĞLU

 

LAWALI YABO DAMBAGI

2019

Antep fıstığı (pistacia vera l.) Meyve sap ekstreleri ve saf metabolitlerinin antidiyabetik ve antikolinesteraz özellikleriAntıdıabetic and anticholınesterase properties of extracts and pure metabolites of fruıt stems of pistachio (p. Vera l.)

PROF. DR. AHMET ÇAKIR

Son Güncelleme: 2019-05-31 15:56:38
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020