Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

GENEL BİLGİLER

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans programı 2014 yılından beri açıktır. Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerin; Yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmuş olmaları gerekir. Detaylı bilgi için Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından edinilebilir. Öğrenciler gerekli kabul koşullarını sağladıkları takdirde Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında doktora eğitimine devam edebilirler. Öğrencinin Tezli yüksek lisans programı tamamlayabilmesi için; en az 21, en çok 30 kredilik en az yedi ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından dersini başarıyla tamamlamış olması gerekir. Seminer ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci tezini bitirip başarılı şekilde savunduktan ve enstitü tarafından tezi kabul edildikten sonra mezun olur. Program istihdamdan ziyade, çalışan yönetici , öğretmen ve araştırıcıların bilgi ve deneyimlerini artırmaya yöneliktir. Mezun olan öğrencilerimiz farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir.

PROGRAMIN AMACI

Fen Bilgisi Eğitimi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak üzere uzmanlık düzeyinde çalışabilecek; diğer meslektaşlarına liderlik edebilecek uzmanlar yetiştirmektir.  Yetiştirilecek uzmanların özel sektörde de çalışabilecek nitelikte bireyler olması amaçlanmaktadır. Alanındaki konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan, problem çözme becerisi gelişmiş, eleştirel düşünebilen, toplumun değerlerine saygılı ve çözüm üretebileceği durumlarda topluma yarar sağlama açısından ilgili ve etkin öğretmeni yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli insan kaynakları, ortam ve öğretme-öğrenme süreçlerini sağlamayı hedeflemektedir.

            

       

Son Güncelleme: 2019-08-01 16:42:22
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020