İlköğretim ABD.Fen Bilgisi Eğitim Bilim Dalı

Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

AMAÇ

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin hem akademik personel temininde hem de bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan profesyonel eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslararası gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha ileri taşımak amaçlanmıştır.

Ülkemizin, zamanın gereklerine uyum sağlayabilmesi ayrıca bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gelecek nesillerin çağdaş gereksinimlere cevap verebilecek şekilde eğitilmesinde önemli rolü olan fen eğitimcilerinin yetiştirileceği düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda öğretim elemanı kadrosunun yetiştirilmesi ve güçlendirilmesi, diğer disiplinlerin öğretimini yürüten öğretim elemanlarıyla işbirliğinin arttırılması, lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ve tez çalışmalarının ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmelerle uyum içinde olması, proje, makale ve araştırma çalışmalarına katılımın artarak sürekliliğin sağlanması ve eleştirel analiz sürecini sürekli hale getirerek nitelikli bir gelişim sürecinin sağlanması için fen bilgisi eğitimi bilim dalında tezli yüksek lisans programı açılmıştır.

Son Güncelleme: 2016-11-02 14:42:09
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017